Ochrana osobních údajů

Společnosti HSC Industry, spol. s r.o. záleží na vašem soukromí. Chceme vás seznámit s tím, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme informace. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak přistupujeme k informacím, které my nebo naši poskytovatelé služeb shromažďují prostřednictvím webových stránek nebo aplikací (dále „Služby“), které provozujeme a spravujeme a skrze které máte přístup k těmto zásadám ochrany osobních údajů. Tím, že nám poskytnete osobní údaje či využijete našich služeb, potvrzujete, že jste seznámeni s našimi zásadami o ochraně osobních údajů a rozumíte jim.

„Osobní údaje“ jsou definovány jako informace, které se týkají vás osobně, jako například vaše jméno, e-mailová adresa a telefon nebo poštovní adresa.

Přečtěte si prosím toto opatření o ochraně osobních údajů, abyste porozuměli tomu, jak nakládáme s vašimi osobními údaji poté, co jsme je získali. Přečtěte si prosím toto prohlášení o ochraně osobních údajů dříve, než nám sdělíte své osobní údaje. Při procházení naší webové stránky nemusíte sdělovat své osobní informace.

Budete-li mít jakékoli pochybnosti či dotazy ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailu egernatova@hscindustry.com.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být čas od času aktualizováno. Datum nejnovější aktualizace je na této stránce uvedeno, proto prosím navštivte toto prohlášení o ochraně osobních údajů pokaždé, než nám sdělíte své osobní informace.

 1. Kdy dochází ke sběru osobních údajů?

Sbíráme od vás osobní údaje, když na našich webových stránkách provádíte následující úkony:

 • Využijete kontaktní formulář k dotazu,
 • Vznášíte jakékoli další dotazy pomocí online/offline chatu,
 • uzavíráte s námi kupní smlouvu na dodání zboží či poskytnutí služby,
 • ucházíte se o zaměstnání v naší společnosti.

 1. Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme?

 • Jméno a příjmení,
 • poštovní adresu,
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu,
 • další osobní údaje, které uvádíte do své žádosti o zaměstnání,
 • další osobní data, která nám poskytnete dobrovolně.

 1. Co děláme s vašimi osobními údaji?

Když nám poskytnete své osobní údaje, jak je uvedeno výše, používáme tyto vaše osobní údaje ke:

 • zpracování vašich objednávek zboží a služeb,
 • korespondenci s vámi ohledně vašich objednávek a ohledně budoucích závazků spojených s objednáním (reklamace, servis, apod.),
 • odpovídání na vámi zaslané dotazy,
 • zpracování a korespondenci s vámi ohledně vaší žádosti o práci,
 • sledování cílů uvedených pod cookies a ostatními technologiemi.

 1. Komu předáváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje shromážděné pouze pro předání informací můžeme sdílet pouze v naší společnosti. Osobní údaje získané pro uzavření kupní smlouvy se předávají pouze subjektům, kteří jsou potřeba pro plnění kupní smlouvy. Do třetích zemí osobní údaje nepředáváme.

 1. Cookies a ostatní technologie

Když používáte naše webové stránky, online služby, interaktivní aplikace, e-mailové

zprávy a reklamu, ukládáme na pevný disk vašeho počítače informace v podobě „cookies“ (v podstatě malý textový soubor nebo jednoduchý GIF). Soubory cookies nám dovolují ušít naše stránky na míru vašim zájmům a zálibám. Cookie může například obsahovat informace o stránkách, které jste navštívili na této webové stránce, což nám dovolí vám přizpůsobit vaši příští návštěvu těchto stránek. Nicméně cookies nám nedovolují přístup do zbytku vašeho počítače.

Abychom mohli analyzovat úspěšnost našich marketingových kampaní, používáme také další technologie jako webové signály a sledování. Používáme k tomu také tyto technologie třetích stran, abychom mohli analyzovat, kam naši návštěvníci chodí a co je zajímá během návštěvy našich webových stránek. Třetí strana může používat také informace o vašich návštěvách této a jiných webových stránek, aby mohla zdokonalovat své produkty a služby a přinášet reklamy na zboží a služby podle vašich zájmů. Chcete-li získat více informací o těchto postupech a zjistit své možnosti, jak zamezit třetím stranám v používání těchto informací, klikněte zde.

Většina internetových prohlížečů vám umožňuje mazat cookies nebo dostat varování vždy předtím, než je soubor cookie uložen na vašem pevném disku. Další informace získáte v návodu k použití vašeho internetového prohlížeče nebo jeho nápovědě. V případě, že deaktivujete cookies, které ukládáme do vašeho počítače, nebude případně moci využívat některé služby nebo možnosti našich webových stránek.

 1. Odkazy na jiné webové stránky

Naše webová stránka obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky vlastněné a provozované námi. Také u nás můžete najít odkazy na jiné webové stránky, stránky vlastněné a provozované jinou společností. Tyto webové stránky mají svá vlastní prohlášení ohledně ochrany osobních údajů a my vám doporučujeme, abyste si je vždy přečetli. V nich je přesně stanoveno používání osobních údajů, které uvedete během návštěvy těchto webových stránek. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost ani ručení za opatření na ochranu údajů webových stránek těchto třetích stran a vaše využívání takovýchto webových stránek je na vaše vlastní nebezpečí.

 1. IP adresy

Studujeme trendy návštěvnosti, protože máme zájem na úspěšném šíření informací prostřednictvím webových stránek. Náš server zaznamenává informace, jakou jsou IP adresy vaší sítě, které stránky jste navštívili a jak dlouho vaše návštěva trvala. Poté používáme analytický software k vytváření zpráv, které nám pomáhají dozvědět se víc o tom, jak můžeme ještě zpříjemnit vaše zkušenosti s webovými stránkami. Pro webovou analýzu se používá anonymizovaná IP adresa. Záznamové soubory jsou pravidelně mazány. IP adresa je číslo vyhrazené pro váš počítač vaším poskytovatelem služeb, který vám poskytuje přístup k internetu.

 1. Vaše práva ohledně osobních údajů

Máte právo vyžadovat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a opravit jakékoli chyby v těchto údajích. Své žádosti adresujte prosím referentovi ochrany údajů, kterým je Eliška Gernatová, e-mail: egernatova@hscindustry.com. Vynaložíme veškerou rozumnou snahu k poskytnutí, opravení nebo vymazání osobních údajů o vás z našich záznamů.

Dále máte právo kdykoli vyslovit nesouhlas s používáním vašich osobních údajů. Informujte nás prosím na naší kontaktní adrese nebo e-mailové adrese uvedené výše.

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Poznámka:

povinné údaje


[ ^ nahoru ^ ]